Aankleding

Station

Hier komen de treinen allemaal vanuit dezelfde richting.

Proberen ruimte te houden tussen spoor 1 en 2 zodat spoor 2
een doorlopend spoor is voor goederen.

Aan de rechterkant van het station komt een busparking,
touringcars dienen hier opgesteld te kunnen worden om reizigers verder te
brengen.

Voor het station door loopt een straatje voor taxi’s en voor
het afzetten en oppikken van reizigers.

Aan de linkerkant van het station komt in elk geval de  fietsen stalling en kleine autoparking. Daarnaast zal om het geheel te vullen
tot aan de weg, een klein park met oa schommels, bankjes en een kiosk komen. In elk geval de bedoeling veel  kleur en fleur.

 Iets zal de afbeelding hieronder

Lus na het dorp

Er komt achter in het dorp toch niet meer een los spoor.
Deze is definitief komen te vervallen.

Het spoor zal tijdig na het centrum van het dorp omhoog moeten
lopen om voldoende hoogte te hebben om de lus over het rangeerspoor te kunnen
maken. Deze lus zal aangekleed moeten worden met echte kleine platte
grindstenen. Dit wordt dan een echte rots formatie. De helling zal aangekleed
worden met karton/papier waar een muur op gedrukt is.

Als afscheiding tussen het hoofdspoor en het dorp zal een
soortgelijk hekwerk gemaakt moeten worden zoals de afbeelding hieronder.

Dorpstraat

De straat zal aan de linkerkant het station hebben, aan de
andere kant woonhuizen. Aan het eind van de dorpstraat zal een rotonde komen,
met het stadhuis in de midden. Later moet het altijd nog mogelijk zijn om hier
in de midden een Tram te kunnen laten reijden.

Op internet reeds een straat gevonden die redelijk gelijk is
aan het idee dat ik heb.

Tussen de huizen moet het mogelijk worden het dorp te
verlaten. Dit gedeelte loopt weg van de baan en zal op een losse plaat
uitkomen. Hierop komt de weg te liggen en een evenementen terrein. Hier zal een
concert nagemaakt worden met oa een digitaal fotolijstje als sceen, hierop
kunnen gewoon MP4 filmpjes gedraaid worden voor het tot leven brengen van het
concert.

Verbinding

Een eenvoudig deel dat het dorp gedeelte verbind met het rangeer
gedeelte. Er is tussen de sporen onvoldoende ruimte om een 2 baans weg te maken
dus hier komen stoplichten te staan.

Lus onder het rangeerterrein

Over de volle lengte van het rangeerterrein gaan de treinen
naar beneden en komen ze terug boven.

De helling zal tevens een brug moeten krijgen om
vrachtverkeer naar het rangeerterrein te kunnen leiden.

De helling moet ook een autoweg hebben zodat het verkeer ook
hier het dorp zou kunnen verlaten. Het kunnen rijden met een faller car systeem
moet hier mogelijk zijn.

De rails zal veel in het groen liggen zodat de lengte goed
tot uiting komt. De baan moet of wat hoger liggen of juist lager om ook hier
wat hoogte verschil te krijgen.

Op de afbeelding ligt het wel veel hoger maar iets
dergelijks voor de begroeiing is mogelijk.

Rangeerterrein scheiding van de opstelsporen

De opstelsporen die er komen te liggen dient op een goede
manier gescheiden te zijn van

het rangeerterrein. Daarvoor heb ik twee ideeën.

  1. een  afrastering van hoog hek

2     de opstelsporen liggen iets hoger het rangeerterrein. Deze worden ook weer van
elkaar gescheiden zoals in de afbeelding getoond. Hier wordt een houten hek met
draad ertussen geplaatst.

Elders op de baan, ook de lage paaltjes met het groen ertussen terug laten komen zodat je een soort van weiland terug krijgt.

Rangeerterrein

Het rangeerterrein bestaat uit verschillende onderdelen.

Er zal een depot komen voor de stoomtreinen en een voor
dieseltreinen voor oa het onderhoud. Dit is achterop het terrein

Er komt een depot voor laadwagons en waar ook de hout wagons
kunnen staan. Dit zal in de buurt van de fabriek moeten komen die in het midden
aan de zijkant van het terrein staat. Deze laatste wagons zijn de wat langere
wagons en zullen dus een van het langste rangeerspoor krijgen dat er is.

Er zal ook een depot komen voor de tankwagons.

Depot tankwagons

De wagons zullen op een spoor komen die wat dichter op
elkaar gelegd zullen zijn als dat ze standaard liggen. Iets dichter waardoor
enkele centimeters gewonnen worden om de rails niet allemaal recht naast elkaar
te hebben.

Zie de middelste drie sporen hieronder als voorbeeld.

Depot stoomtreinen en dieseltreinen

Hier komt mijn grote lokloods te staan. Deze is voor de
diesel treinen. Voor de loods moet ook de ruimte zijn voor het onderhoud, het
kunnen tanken van de diesel .

Daarnaast dienen de lokloodsen voor de stoomtreinen te
komen. Hier moet water en het laden van de kolen in de tenders terug
komen.

Diverse varianten gevonden waar wel wat ideeën in terug
komen die ik graag zou willen zien.

De tweede afbeelding heeft de voorkeur op dit moment.

 

Depot laatwagons en houtwagons

Dit gedeelte ligt rond de fabriek. Veel wagons moeten hier log
gekoppeld kunnen worden. Het is qua rails het langste stuk op het
rangeerterrein.

Hierstaat bewust
geen hek omheen maar dat worden gewoon paaltjes die dicht tegen elkaar zijn
geplaatst. Dan wordt dat een soort van lage schutting op bepaalde delen.

Terrein onder de lus

Aan het begin van het rangeerterrein<span
style=’mso-spacerun:yes’> liggen wat grotere vlakken. Hier kun je geen
wagons stil zetten. Dit gedeelte bestaat eigenlijk uit 2 stukken.

Het voorste gedeelte zo inrichten dat het een parking en
overnachting is voor vrachtwagens, deze kunnen er voldoende staan.

Het achterste gedeelte gebruiken voor afval en stort plaats.
Iets in de geest als op de onderstaande afbeelding is weergegeven.

Planning

Eind 2010 moeten de bakken boven staan en begin 2011 moeten
de treinen erop kunnen rijden. Het geheel zal in de toekomst digitaal
aangestuurd gaan worden. Gekozen is voor het pakket iTrain. Voor als nog zijn
de treinen niet allemaal voorzien van decoders en dus zal met verkopen via
marktplaats begonnen moeten worden om dat materieel waarmee ik niet meer
verwacht te gaan rijden ook tijdig weg is.

Het plaatsen van de rails en de bedding hieronder zal de
meeste tijd in beslag nemen. Er zal rekening gehouden moeten worden met de
toekomst. De rails zal dusin
verschillende blokkwn verdeeld worden.

Begin 2012 dient de aankleding zover te zijn dat er geen
hout meer zichtbaar is. De verfijning en detaillering zal dan automatisch in de toekomst volgen.

Faller Car system

Deze zal ook ingebouwd moeten worden in eerste instantie in
het dorp en op de helling het dorp uit. In de toekomst zal bekeken moeten
worden of deze uitbreid kan worden richting het rangeerterrein.

Natuurlijk ligt niets 100% vast en zal de toekomst uitwijzen
wat het uiteindelijk is geworden.